SI logotip_2014L’any 1975, encara amb un Ajuntament franquista, l’alcalde Pedro Surigué i el Ple municipal varen decidir cedir la distribució de l’Aigua a una companyia privada. El 14 de setembre de 1978 se signà el contracte de “Suministro de agua” entre el Consistori i l’empresa “Aguas e Inversiones, S.A.”, amb un termini de 10 anys renovables per 10 anys més.

L’any 1991 l’empresa “Societat Regional d’Abastament d’Aigües, S.A.” (SOREA) adquireix la companyia “Aguas e Inversiones, S.A.” i, per tant, se subroga en els drets i obligacions del servei d’aigua de la Garriga. I en conseqüència, el dia 5 de juliol de 199,1 se signa davant de notari la Concessió Administrativa per a la Gestió i Explotació pel Servei Municipal d’Abastament d’Aigua entre l’Ajuntament de la Garriga i l’empresa SOREA, S.A., amb una vigència fins el dia 31 de desembre del 2020.

Actualment

Darrerament, estem veient com molt municipis i ciutats d’Europa (París, Berlín, Montpeller, etc.) estan remunicipalitzant el servei d’aigua. A Catalunya son varis els municipis que l’any 2014 ho han fet, com ara Foixà, Montornès del Vallès, Alfés, Santa Maria de Palautordera, Vilalba Sassera i La Granada, i molts d'altres que ho volen fer.

Nosaltres, des del grup municipal de SI la Garriga, ens comprometem públicament a que, si governem aquesta legislatura, s'iniciaran tots els tràmits i negociacions per tal que el dia 31 de desembre de 2020 el servei de distribució de l’aigua a la Garriga torni a ser un servei municipal. Gestionat amb criteris de sostenibilitat, servei a les persones i protecció dels drets bàsics, amb la finalitat de garantir que no li falti un bé tant preuat com l’aigua a cap persona del nostre municipi. Volem evitar que hi hagi qui faci negoci especulant amb l’aigua; no al nostre poble.

Com ho farem?

Tal i com marca el Plec de Condicions i Clàusules administratives per a l’atorgament de la Concessió del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua, aprovat en Ple municipal el 2 d’abril de 1991, tres anys abans del termini de finalització de la concessió, és a dir, a l’any 2017, l’Ajuntament designarà un interventor-tècnic que vigilarà la conservació de les obres i el material i informarà a la corporació sobre les reparacions i reposicions necessàries per a mantenir-les en perfecte estat. El darrer any de la concessió, és a dir, l’any 2020, es crearà la Comissió Especial de Seguiment i Control de l’actuació del concessionari que, juntament amb l’interventor-tècnic, vetllarà per l’estricte compliment de les condicions de reversió a l’Ajuntament de les instal·lacions del servei.

Aquest és el nostre compromís i esperem que les altres forces polítiques del nostre municipi participin d’aquesta iniciativa i puguem recuperar, pel bé i interès de tots els garriguencs i garriguenques, el Servei Municipal de l’Aigua.

blog comments powered by Disqus