Ple juliol_2017_OAMCAquest dimecres dia 28 de febrer de 2018, a les 19 h, tindrà lloc un nou Ple municipal a la Garriga, com sempre, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, amb la presència dels representants de tots els grups polítics del poble. La sessió es podrà seguir en directe, presencialment o a través de l’emissora local Ràdio Silenci (107.4 de la FM). Aquest n’és l’ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta núm. 107 corresponents al ple ordinari de 31 de gener de 2018.
 2. Aprovació de la massa salarial del personal laboral corresponent a l'exercici 2018.
 3. Aprovació inicial de la modificació del reglament del Consell de Cooperació.
 4. Aprovació de la proposta d’adhesió a la xarxa de municipis LGTBI de Catalunya.
 5. Aprovació de la modificació de les meses de contractació.
 6. Aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 2018.04, modalitat crèdits extraordinaris.
 7. Donar compte execució pressupost exercici 2017, quart trimestre.
 8. Donar compte dels informes de la Intervenció i Tresoreria municipal relatius al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat i del període mitjà de pagament a proveïdors, en aplicació de la llei 15/2010, de 5 de juliol, en la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i del reial decret 635/2014, a 31 de desembre de 2017, respectivament.
 9. Donar compte del decret d’alcaldia de data 9 de febrer de 2018 d'aprovació de la cessió del contracte de serveis de neteja de les dependències municipals.
 10. Informes de l’alcaldia.
 11. Mocions.
 12. Precs i preguntes.

Fotografia cedida per l'OAMC

blog comments powered by Disqus