Ple juliol_2017_OAMCEl proper dimecres dia 26 de juliol de 2017, a les 19 h, tindrà lloc un nou Ple municipal a la Garriga, com sempre, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, amb la presència dels representants de tots els grups polítics del poble. La sessió es podrà seguir en directe, presencialment o a través de l’emissora local Ràdio Silenci (107.4 de la FM). Aquest n’és l’ordre del dia:

1. Aprovació de les actes núm. 98 i 99 corresponents al Ple ordinari de 28 de juny i extraordinari de 12 de juliol de 2017.

2. Despatx d’ofici.

3. Aprovació de la proposta de designació del jutge/essa de pau suplent.

4. Aprovació de la xifra del padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2017.

5. Aprovació de l’autorització de compatibilitat de personal municipal laboral; Professora de l’EMAD (grup A-1).

6. Aprovació de la inadmissió a tràmit del recurs de reposició interposat per PISAN contra la declaració de lesivitat del conveni i l’acord de rescat del cementiri nou.

7. Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic núm. 1 (c. Doma - Vil·la Luanik).

8. Verificació del Segon Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General Municipal d’Ordenació de l’àmbit Unitat d’Actuació núm. 33 “Plaça de la Pau/Satèl·lits”.

9. Aprovació de l’acord d’increment de l’1% de les retribucions dels empleats públics de l’Ajuntament de la Garriga i de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.

10. Aprovació de l’increment de l’1% de les retribucions, dietes per assistències i indemnitzacions dels membres electes de l’Ajuntament de la Garriga.

11. Aprovació de l’acord de complementació de les baixes per IT dels membres electes.

12. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit (1% retribucions personal Ajuntament).

13. Aprovació de les “Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a esportistes amb necessitats econòmiques de la Garriga”.

14. Aprovació de la modificació de l’Ordenança municipal núm. P01, reguladora dels preus públics pels serveis de l’Escola Municipal de Música.

15. Aprovació de la modificació de l’Ordenança municipal núm. P02, reguladora dels preus públics pels serveis de l’Escola Municipal d’Art i Disseny.

16. Aprovació de la modificació de l’Ordenança municipal núm. P04, reguladora dels preus públics pels serveis de cursos de formació i altres activitats culturals.

17. Informes de l’alcaldia.

18. Mocions.

19. Precs i Preguntes.

Fotografia de l'OAMC

blog comments powered by Disqus