Ple la_Garriga_2017Aquest dimecres dia 26 d’abril de 2017, a les 19 h, tindrà lloc un nou Ple municipal a la Garriga, com sempre, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, amb la presència dels representants de tots els grups polítics del poble. La sessió es podrà seguir en directe, presencialment o a través de l’emissora local Ràdio Silenci (107.4 de la FM). Aquest n’és l’ordre del dia:

1. Acord sobre la formalització de les actes de Ple amb vídeo-acta.

2. Aprovació de l’acta núm. 95 corresponent al Ple ordinari de 29 de març de 2017.

3. Despatx d’ofici.

4. Aprovació inicial de la modificació de la Plantilla de l’exercici 2017.

5. Aprovació inicial de la modificació de la RLT.

6. Aprovació de la rectificació anual de l’inventari a data 31/12/2016.

7. Aprovació inicial de la dissolució del Consorci de Viles Termals de Catalunya.

8. Aprovació inicial de les “Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a finançar les despeses del transport escolar als centres educatius i les AMPA/AFA/APA que participen al programa de natació en horari lectiu any 2017”.

9. Modificacions pressupostàries, mitjançant suplements de crèdit i crèdit extraordinari.

10. Aprovació expedient de modificació de crèdits, modalitat generació de crèdits de l’OA de Mitjans de Comunicació.

11. Donar compte de la resolució d’Alcaldia-Presidència d’aprovació de la liquidació del pressupost 2016.

12. Informes de l’alcaldia.

13. Mocions.

14. Precs i Preguntes.

blog comments powered by Disqus