ple desembre_2015Aquest dimecres dia 25 de maig de 2016, a les 19 h, tindrà lloc un nou Ple municipal a la Garriga, com sempre, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, amb la presència dels representants de tots els grups polítics del poble. La sessió es podrà seguir en directe a través de l’emissora local Ràdio Silenci (107.4 de la FM). Aquest n’és l’ordre del dia:

1. Aprovació, si s’escau, d’acta núm. 84 corresponent al ple ordinari de 27 d’abril de 2016.

2. Despatx d’ofici.

3. Nomenament formal dels substituts dels membres de la mesa permanent de contractació.

4. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d’ordenació per simplificació i concreció normativa.

5. Aprovació de l’Acta de delimitació del terme municipal de la Garriga amb el terme municipal de Cànoves i Samalús.

6. Creació del registre auxiliar EACAT.

7. Aprovació del reglament R20 sobre el funcionament de les notificacions electròniques, i modificació de la codificació dels reglaments R03 (per R17), R04 (per R18) i R05 (per R19).

8. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits. Modalitat crèdit extraordinari.

9. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost general corresponent al primer trimestre del 2016.

10. Donar compte de l’acompliment llei de la morositat 15/2010, en la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i del càlcul del Període mitjà de pagament global del RD 635/2014, corresponents al primer trimestre del 2016.

11. Ratificació de la resolució d’alcaldia relatiu a les millores a incorporar a l’estudi d’impacte ambiental del projecte de duplicació de la via de la línia de rodalies R3 entre Parets del Vallès i la Garriga.

12. Adhesió institucional a la Declaració Universal sobre els Arxius.

13. Adhesió a la campanya “No puc esperar”.

14. Informes de l’alcaldia.

15. Mocions.

16. Precs i Preguntes.

blog comments powered by Disqus