Escut de_la_GarrigaEl proper dimecres dia 30 de març de 2016 tindrà lloc un nou Ple municipal a la Garriga, com sempre, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, amb la presència dels representants de tots els grups polítics del poble. La sessió es podrà seguir en directe a través de l’emissora local Ràdio Silenci (107.4 de la FM) i llegir-ne un resum posterior a La Garriga Digital.cat. Aquest n’és l’ordre del dia:

1. Aprovació, si s’escau, d’acta núm. 82 corresponent al ple ordinari de 24 de febrer de 2016.

2. Despatx d’ofici.

3. Aprovació de la pròrroga del conveni per a la gestió dels residus de paper i cartró d’origen comercial amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental 2016.

4. Derogació de l’ordenança general municipal G10 Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions , i l’Ordenança Municipal G17 reguladora dels establiments musicals i de restauració de pública concurrència.

5. Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T11, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat de la ciutadania i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques.

6. Rectificació de la doble immatriculació al registre de la Propietat dos de Granollers de la finca destinada a equipament docent a Can Noguera.

7. Modificació del Reglament del Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la Garriga.

8. Aprovació de l’acord de condicions dels empleats públics de l’ajuntament de la Garriga.

9. Aprovació expedient de modificació de crèdit, modalitat crèdit extraordinari.

10. Ratificació de la resolució d’Alcaldia-Presidència relativa a l’aprovació del pla pressupostari a mig termini període 2017-2019.

11. Donar compte de les resolució d’alcaldia de modificació de l’organització del govern municipal.

12. Adhesió al Manifest Institucional del Dia Internacional de les Dones (8 de març).

13. Informes de l’alcaldia.

14. Mocions.

15. Precs i Preguntes.

blog comments powered by Disqus