thumb CUP la Garriga 01thumb ICV-EUiALa reforma del carrer Calàbria es fa amb la voluntat de transformar la via atorgant prioritat a vianants. Tot i així s’observa que els trams on hi ha previstos arbres i fanals intercalats la distància entre ambdós objectes és de cinc metres, espai suficient per a l’estacionament indegut d’un vehicle. Aquesta distància entre objectes de mobiliari urbà no impedeix l’estacionament indegut de vehicles que dificultaria la circulació de persones i podria obstaculitzar l’entrada d’habitatges i comerços.

Cal assegurar que la reforma prioritzarà l’ús de la via per part de vianants i que complirà amb l’objectiu futur de convertir el carrer Calàbria en via d’ús exclusiu per a vianants. Per això es proposa:
 
AL·LEGACIONS QUE ES PROPOSEN:

- Que es col·loqui mobiliari urbà escurçant la distància inicial de cinc metres per a que dificulti l’estacionament indegut de vehicles però sense que el mateix mobiliari urbà esdevingui una dificultat o una barrera arquitectònica.

- Que l’estacionament de vehicles de càrrega i descàrrega estigui ben regulat per mitjà de places suficients per aquestes operacions, per la qual cosa cal augmentar les previstes en la reforma del carrer. 

- Que als extrems del carrer s’instal·lin pivots automàtics com els que hi ha a la intersecció entre Plaça Can Dachs i Carrer Banys amb l’objectiu de que el Carrer Calàbria esdevingui d’ús exclusiu per a vianants però es garanteixi l’accés del veïnat als aparcaments i la normal activitat comercial (transport, càrrega i descàrrega, etc.).

- Que es consideri la possibilitat de troballes arqueològiques en el moment d’iniciar les obres de modificació, que això no suposi una dilatació del període d’obres i que es faci un tracte adient del patrimoni històric trobat.

- Que els caps de setmana esdevingui tram d’ús exclusiu per a vianants, com ho és el tram de Carrer Banys entre la intersecció amb Pere Fuster i la Biblioteca Municipal.

blog comments powered by Disqus