thumb Escut de la GarrigaEl proper dimecres 28 de novembre l’Ajuntament de la Garriga celebrarà un Ple de caràcter ordinari, a les 19h a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Aquest n’és l’ordre del dia:

1.- Aprovació d’acta núm. 76 corresponent al ple ordinari de 30 de setembre de 2015.

2.- Despatx d’ofici.

3.- Aprovació del contracte de serveis de manteniment i neteja del verd urbà de la Garriga, contracte reservat a centres especials de treball.

4.- Aprovació de la modificació del contracte del servei de recollida i transport d’escombraries i recollida i neteja del mercat setmanal.

5.- Aprovació de la modificació de les ordenances fiscals corresponents al 2016

6.- Aprovació expedient de modificació de crèdits, modalitat crèdits extraordinaris

7.- Donar compte de:

7.1.-Informe de la Intervenció i Tresoreria municipal relatiu al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat i de l’informe relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors d’acord amb el reial decret 635/2014, a 30 de setembre de 2015

7.2.-   Nota de reparament 2015.05. Nòmines setembre

7.3.-   Estat d’execució del pressupost vigent a 30 de setembre de 2015

8.- Informes de l’alcaldia

9.- Mocions.

10.- Precs i Preguntes.

blog comments powered by Disqus