CUP_la_Garriga_01La Candidatura d’Unitat Popular, davant de l’anunci i el debat entorn els anomenats “Plans d’ajustament” imposats pel govern espanyol que han estat venuts com a eines per fer front al pagament dels proveïdors, vol manifestar que aquesta mesura es, en la pràctica, una intervenció de l’economia dels municipis amb pràctiques i conseqüències neoliberals.

 Així, el Reial-Decret4/2012 estableix que, els ajuntaments que no puguin fer front a la totalitat dels pagaments a proveïdors privats mitjançant els seus recursos de tresoreria fins a finals d’abril d’enguany, hauran de demanar, obligatòriament, un crèdit (mitjançant diverses fórmules) gestionat per un fons estatal i diverses entitats bancàries, per pagar els diners que deuen. Els bancs avançaran la totalitat de la suma i els ajuntaments hauran de retornar aquests diners, amb interessos.

 Davant aquests fets, la CUP denuncia que aquestes mesures són un robatori al poble, ja que l'Estat espanyol deixarà els diners a un fons que anirà a parar als bancs, aquests pagaran als proveïdors i, seguidament, els Ajuntaments hauran de tornar aquests diners amb més interessos (als mateixos bancs). Un regal més al sistema financer i una pèrdua més de poder adquisitiu per a les classes populars.

 Es un pas més per imposar polítiques neoliberals a escala local. El fet de contraure aquests crèdits i d’haver de pagar d’immediat tot el deute acumulat durant anys obliga als ajuntaments a haver de preparar un pla per la sostenibilitat dels seus comptes que pots suposar reduccions dràstiques del pressupost en algunes polítiques públiques essencials o en plantilles de treballadors municipals. Així, amb l’excusa del deute i la seva eliminació immediata, impulsen una reducció dràstica dels serveis i administracions públiques.

 Des de la nostra formació defensem que no es el poble qui ha de pagar la mala gestió de l’oligarquia política i que cal tornar el deute a alguns dels proveïdors, especialment a autònoms i petites empreses, però no necessàriament als proveïdors més grans i que més s’han beneficiat de la bombolla immobiliària (que són molts dels que han de cobrar dels nostres ajuntaments), i encara menys si això pot fer trontollar serveis públics i socials de les administracions locals.

 El portaveu de la CUP, Marc Sallas, s’ha manifestat absolutament en contra de la intervenció espanyola dels ajuntaments catalans i ha afirmat que “L’elevat endeutament d’alguns ajuntaments està servint com a excusa a l‘Estat espanyol per iniciar una prova pilot d’intervenció de les administracions locals catalanes, saltant-se així el principi de l'autonomia local”

CUP La Garriga

 

blog comments powered by Disqus