Escut_de_la_GarrigaEl proper Ple que celebrarà l'Ajunament serà de caràcter ordinari es farà a les set de la tarda, a la sala de plens. Aquest n'és l'ordre del dia: 

Aprovació acta de la sessió anterior.

1.- Despatx d’Ofici

2.- Cessió gratuïta de la finca i l’edifici de l’antic CAP a la Fundació Asil-Hospital de la Garriga

3.- Autorització compatibilitat personal municipal.

4.- Cessament de la coordinadora de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.

5.- Modificació del representant de l’Ajuntament de la Garriga al Consorci Teledigital.

6.- Aprovació de l’inventari municipal i assentament de regularització.

7.- Aprovació del compte general corresponent a l’exercici 2010.

8.- Aprovació expedient de modificació de crèdit.

9.- Aprovació de la sol·licitud del préstec ICO segons RD 8/2011.

10.- Donar compte dels escrits de reparament.

11.- Aprovació moció conjunta de suport  a l’escola en català.

12.- Mocions.

13.- Afers urgents (Aprovació expedient de modificació de crèdit, mitjançant concessió de crèdit extraordinari de l’Organisme  Autònom de Mitjans de Comunicació).

14.- Precs i Preguntes.

15.- Donar compte al Ple d’assumptes de l’equip de Govern.

blog comments powered by Disqus