Enquesta_LogoFa uns dies vàrem publicar una notícia on s’explicava que la Garriga és un dels millors pobles per a viure-hi de l’Estat espanyol (8è de Catalunya), segons indica un estudi realitzat per la Universitat d’Oviedo.

Com dèiem a l’esmentat article, per arribar a aquesta conclusió s’han avaluat aspectes com els serveis socials, el consum, l’habitatge, el medi ambient, el mercat de treball, el transport, la salut, la cultura i el lleure, la seguretat i l’educació.

A partir d’aquí us volem preguntar a la propera enquesta quin d’aquests aspectes és per a vosaltres el més rellevant i definitori de la Garriga, que fa que sigui un dels millors llocs per a viure-hi:

“Quin d’aquests aspectes creus que fa que la Garriga sigui un dels millors llocs per a viure-hi?”

No ho dubtis i participa!

Usos dels polígons.

A la darrera enquesta que us vàrem formular us preguntàvem sobre la conveniència o no de modificar els usos dels polígons industrials com a mesura per tal d’atraure nous negocis.  Conscients que les possibilitats de respostes eren bastant limitades, doncs com algun lector ens va fer veure potser calia especificar quin serien els nous usos als que fèiem referència, aquests han estat els resultats.

enquesta_polgons

blog comments powered by Disqus